Bokföringskurser när du har tid!

Referenser

Referenser

Tidningen Driva-Eget

http://driva-eget.se/bokföring

 

Kursutvärdingar   c:a 4.000 sedan 1992
Mycket bra           65%
Bra                     34%
Varken/eller           1%
Dåligt                   0%
Mycket dåligt         0%
Jämför med våra konkurrenter. Om några.

Journalist SJF (TV4 m.m) Anette Svensson tel 0705-10 23 30
Mässansvarig Eget Företag/NFC Mats Evergren tel 08-14 44 00
Företagskonsult Tillväxtverket Vokica Bosnjak tel 08-681 92 25
Journalist SJF Joachin Stokstad tel 08-570 224 47
Tandhygienist Margareta Varde (ordf Sverigens Tandhygienistförbund)
tel 0510-674 36
Sören Wilsson (vice ordf Frisörföretagarna i V Götaland) tel 0500-41 113
Bengt Roser, Skara Stadshotell, tel 0511-240 50
Konsulent Barbro Gadle GEBA Utbildning tel 018-31 11 13
Journalist SJF Cecilia von Melen tel 05-540 643 77
Psykolog Ann-Mari Hofsten tel 070-211 04 06
Läkaren Klas Nygren tel 0300-617 71
f.d. projektledare på Stockholmsmässan Christina Fellström tel 0703-23 40 55
Rektor Leif Jarlén tel 0510-655 10
Harry Goldman vd Svenska Jobs&Society/NFC tel 08-14 44 00
Rektor Eivor Frodig tel 0476-550 00
Doktor (företagsek.) Anders Bengtsson Lunds Univ tel 046-222 73 26
Konsult Ingemar Apelstig 0520-826 00
Professor Stig Ottosson tel 070-973 66 70
Maria Lindquist Karstads Univ tel 054-700 10 39
Lars Bergdahl bitr länsarb mark dir tel 0500-44 75 91
Företagskonsult Antonio Tolj Rinkeby Stadsdelsförv tel 070-730 31 54
Småföretagsforskare Eva-Britt Hult tel 019-14 53 45
Tandläkarna Agneta och Ulf Larsson tel 08-734 05 90
Tina Karling   Arkitekt SAR / MSA  tel 0511-109 10
Proj led Mats Grönlund, Pomona AB, Lidköping 0500-595959
Aff jurist Ulf Bergqvist Retail Consulting Group AB tel 070 516 24 48
Leg läk Andreas Johansson Skövde  0739-854385
NyföretagarCentrum Skara och företagsutv Ingrid Ullberg  0511-374 110

Fler följer ….  Vi har bara nöjda kunder. Jämför ….