Bokföringskurser när du har tid!

Saldosystem-metoden

Saldosystem står för en banbrytande ny och lättförstålig pedagogik till nytta för alla som behöver kunna och förstå bokföring.

Saldosystem

Saldosystem definierar debet som ett positivt tal och kredit som ett negativt, detta ger enkla kolumner som direkt visar aktuella saldon. Dagboken separerar de fyra kontoslagen (tillgångar, skulder/eget kapital, intäkter och kostnader) och varje kontoslag avslutas med en respektive ”övriga kontons” kolumn. Saldoraden, summan av kolumnerna, bildar därmed balans- och resultaträkningarna.

Kontrollen att plustalen = minustalen d.v.s. att debet = kredit, blir ett bokslut då balans- respektive resultatkontona sammanräknas var för sig. Vinsten, alternativt förlusten, framkommer vid båda sammanräkningarna fast med olika tecken då totalsumman blir noll.

Eller annorlunda uttryckt, vår dagbok är på en gång både kronologisk och systematiskt. Vilket betyder att bokföringen sker i tidsordning och att ur densamma (saldoraden) kan direkt den ekonomiska ställningen (balansräkningen) och resultatet (resultaträkningen) utläsas. Med den s.k. huvudboken kan sedan kolumnerna/kontona uppdelas i ett obegränsat (teoretiskt) antal underkonton.

Saldosystem är datorbokföring i manuell form

Då du tagit del av vår bokföringskurs, fysisk, Online eller som DVD, förstår du fullt ut vår mässlogan; ”Datorbokföring på en minut” vilket betyder att du Konterar (fastställer belopp, kontonummer och debet eller kredit) vilket kräver kunskap och sedan Registrerar (stansar in siffrorna i datorn) som då närmast kan betraktas som ett okvalificerat arbete. Det är allt!

Vi säljer kunskap – Du köper oberoende

Då du tagit del av någon av våra kurser kommer du att förstå och kunna använda alla bokföringsprogram, som t.ex. Hogia, Visma, Björn Lunden, Speedledger m.fl. eller bokföra manuellt om du så vill. Valet är ditt!

Saldosystems kompletta bokföringskurser – Maximal kunskap på minimal tid

PS! Notera att man kan köra VOLVOS bokföring i vår befintliga dagbok, åtminstone teoretiskt.