Bokföringskurser när du har tid!

Ekonomi för småföretagare

ekonomikurs för småföretagare

Peter Reivall gjorde med sin förra kurs (Förstå bokföring… en gång för alla) bokföringen lätt att förstå genom sin metod kallad saldosystem.

Här kommer kurs nummer två – Ekonomi för småföretagare – där Peter ännu en gång på ett väldigt pedagogiskt sätt förklarar olika begrepp och metoder som du kommer ha stort nytta av i ditt företagande.

Kursen tar upp följande uttryck och metoder:

Ekonomihjulet – Likviditet – Kapitalbehov – Budgetpyramiden – Kassalikviditet – Täckningsbidrag – Skuldsättningsgrad – Solidiet – Likviditetsbudget – Bidragskalkylering – Investeringskalkyl – Pay-off-metoden – Kapacitetskalkylering – Lönsamhet – Nuvärdesmetoden – Påläggskalkylering – Förädlingsvärde – Finansiering – Divisionskalkylering – Rörelsekapital – Break-even point – Budgetering – Finansieringsanalys – Trendframdragning – Företagsanalys – Bokslutsanalys – Fasta & rörliga kostnader.

Beställ kursen på DVD